Dynavap เป็น Thermal Extraction Devices (TEDs) หรือ อุปกรณ์สกัดด้วยความร้อน แบบใหม่ โดยใช้ไฟเผา ตรงฝา เมื่อความร้อนได้ระดับอุณหภูมิ ระบบฝาจะมีเสียงคลิ๊กเพื่อเตือนการใช้งาน เมื่อสูบเสร็จจะมีเสียงคลิ๊กบอกอีกที่เพื่อให้เรารู้ว่าอุณหภูมิได้ลดลงแล้วครับ รับประกันเรื่องกลิ่นที่ได้รับ สามารถสูบในห้องหรือนอกสถานที่ได้โดยควันและกลิ่นไม่รบกวนคนอื่นด้วยครับ VapCaps ของเราเป็นอุปกรณ์บริโภคทางเลือก ปลอดควันและไม่ใช้แบตเตอรี่